Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P (R.E.P Biotech JSC)
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P (R.E.P Biotech JSC)
Địa chỉ: 10 đường 8, P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
[An Giang] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) An Giang 30/06/2022
[Đồng Tháp] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Đồng Tháp 30/06/2022
[Cần Thơ] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Cần Thơ 30/06/2022
[Hậu Giang] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Hậu Giang 30/06/2022
[Sóc Trăng] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Sóc Trăng 30/06/2022
[Bến Tre] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Bến Tre 30/06/2022
[Long An] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Long An 30/06/2022
[Đắk Lắk] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) 30/06/2022
[Bình Phước] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Bình Phước 30/06/2022
[Bình Dương] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Bình Dương 30/06/2022
[Tây Ninh] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Tây Ninh 30/06/2022
[Hồ Chí Minh] Nhân Viên Sale Kênh Thị Trường (Mảng Thú Y, Chăn Nuôi) Hồ Chí Minh 30/06/2022