CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (MỘC CHÂU MILK)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (MỘC CHÂU MILK)
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La, Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Vị trí tuyển dụng