CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Website:
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Cửa Hàng Trưởng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022
Customer Service Officer (Chăm sóc khách hàng) Hồ Chí Minh 30/06/2022
Nhân Viên Hỗ Trợ | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022
[Tiền Giang] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Tiền Giang 30/06/2022
[Kiên Giang] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Kiên Giang 30/06/2022
[Hoài Đức - Hà Nội] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hà Nội 30/06/2022
[Nam Từ Liêm - Hà Nội] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hà Nội 30/06/2022
[Phúc Thọ - Hà Nội] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hà Nội 30/06/2022
[Bắc Ninh] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Bắc Ninh 30/06/2022
[Hải Phòng] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hải Phòng 30/06/2022
[Tân Bình] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022
[Thủ Đức] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022
[Quận Bình Tân] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022
[Quận Gò Vấp] Nhân Viên Bán Hàng | Cửa hàng Giấc mơ Sữa Việt Hồ Chí Minh 30/06/2022