VARD VUNG TAU LTD
VARD VUNG TAU LTD
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Đông Xuyên, Rạch Dừa, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Website: www.vard.com
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn